NH osiguračka sklopka-horizontalni raspored osigurača – SILAS ®

Prema VDE 0660 T1007 i IEC/EN 60947-3

Serija proizvoda tipa SILAS je novi proizvod kompanije EFEN, koji omogućava projektantima i proizvođačima razvodnih ormara pouzdanost i laku montažu uređaja. Ovaj modularni sistem je razvijen na osnovu intenzivnog istraživanja tržišta. Proizvode se u verzijii za montažu na aparatne ploče ili na sabirničke sisteme 40mm ili 60mm, za struje od 100 do 630A.

Katalog serije SILAS možete preuzeti ovde.

***

 

Serija IN, slična seriji SILAS, ali drugog dizajna.
Katalog serije IN možete preuzeti  ovde.

***

Serija TPS jednopolna izvedba za primenu u DC sistemima (telefonskim kompanijama i slično).

Katalog serije TPS možete preuzeti ovde.

NH rastavne osiguračke pruge – vertikalni raspored osigurača

Prema VDE 0660 T107/IEC/EN 60947-3

IN osiguračke rastavne pruge sa vertikalnim raporedom osigurača su dostupne u dve verzije: prva koja omogućava priključak na 60mm sabirničke sisteme. Druga izvedba omogućava priključak na 100mm sabirničke sisteme, a pomoću specijalnih adaptera na 185mm.

Katalog serije IN možete preuzeti ovde.

***

EKDEO® izvedba naročito ispunjava zahteve u distributivnim sistemima kao jedinstveni uređaj za zaštitu niskonaponskih odvoda. Smanjene dimenzije uređaja omogućavaju ugradnju u ormare male dubine. Proizvedena je kao jedinstvena pruga za NV uloške osigurača veličina 1 (250) i 2 (400A), jednopolno rastavljiva.

Katalog serije EKDEO možete preuzeti ovde.

***

Serija E3 ® od polovine ove godine (juni 2010) u prodaji će se biti nova serija sa mnogim poboljšanjima i potpuno novim dizajnom, te mogućnostima prigradnje uređaja za nadzor i kontrolu (strujni merni transformatori, A-metar, V-metar, multimetar…).

Katalog serije E3 možete preuzeti ovde.

 

Serija 2000® – karakterišu je uniformne dimenzije u veličinama 1 (250A) do 3 (630A), i moderan dizajn. Priključci odvodnih kabela su veoma konformni.

Katalog serije 2000 možete preuzeti ovde.

***

NH izolovane osiguračke pruge– vertikalni raspored osigurača

Prema VDE 0636 T201/IEC 60269-2-1

EFEN nudi dve vrste NH izolovanih osiguračkih pruga koje se oblikom i dimenzijama podudaraju sa odgovarajućim rastavnim osiguračkim prugama:


Standardne osiguračke NH izolovane pruge veličina 00 (160A) do 3 (630A)

Katalog standardne serije NH možete preuzeti ovde.

***

EDURO® pruga koja odgovara veličinama 1 (250A) i 2 (400A). Ona je dizajnirana kao najoptimalnije rešenje, a prema prema zahtevima distributivnih kompanija.

Katalog serije EDURO možete preuzeti ovde.