KONTAKT

KONTAKT 2017-07-28T16:20:33+00:00

Sedište:

Elektroaparatura d.o.o.
Ive Andrića 23
21 000 Novi Sad

Tel/fax: +381 21 468 300
Tel/fax: +381 21 468183

E-mail: office@elektroaparatura.com

Podaci firme:

Broj tekućeg računa:
Societe General Banka: 275-10220624092-38
Erste Banka: 340-4209-10
Metals banka: 335-16946-48

PIB: 100463629
Matični broj:
 08642141
Šifra delatnosti: 31200

PDV potvrdu u PDF formatu možete preuzeti ovde.