Sedište:

Elektroaparatura d.o.o.
Ive Andrića 23
21 000 Novi Sad

Tel/fax: +381 21 468 300
Tel/fax: +381 21 468183

E-mail: biljana.bot@elektroaparatura.com

Podaci firme:

Broj tekućeg računa:
Erste Banka: 340-4209-10
Unicredit Banka: 170-30017854000-03

PIB: 100463629
Matični broj:
 08642141
Šifra delatnosti: 31200

PDV potvrdu u PDF formatu možete preuzeti ovde.